Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\inetpub\wwwroot\cambriadevelopment\wp-content\plugins\elementor-pro\modules\dynamic-tags\tags\post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\inetpub\wwwroot\cambriadevelopment\wp-content\plugins\elementor-pro\modules\dynamic-tags\tags\post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\inetpub\wwwroot\cambriadevelopment\wp-content\plugins\elementor-pro\modules\dynamic-tags\tags\post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\inetpub\wwwroot\cambriadevelopment\wp-content\plugins\elementor-pro\modules\dynamic-tags\tags\post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\inetpub\wwwroot\cambriadevelopment\wp-content\plugins\elementor-pro\modules\dynamic-tags\tags\post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\inetpub\wwwroot\cambriadevelopment\wp-content\plugins\elementor-pro\modules\dynamic-tags\tags\post-featured-image.php on line 36
Dychwelodd cyn-fyfyriwr o’r coleg sydd bellach yn dilyn gyrfa lwyddiannus mewn gwleidyddiaeth i ddathlu llwyddiant dysgwyr a phrentisiaid yn y gwaith mewn seremoni wobrwyo flynyddol > Coleg Cambria

Apply Now

By Jack Sutcliffe


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\inetpub\wwwroot\cambriadevelopment\wp-content\plugins\elementor-pro\modules\dynamic-tags\tags\post-featured-image.php on line 36

Roedd AS Alun a Glannau Dyfrdwy Jack Sargeant yn westai arbennig yng Ngwobrau Myfyrwyr Coleg Cambria, lle cyflwynodd wobrau i 29 o enillwyr mewn amrywiaeth o gategorïau, o Beirianneg ac Adeiladu i Ofal Plant a Gweinyddu Busnes.

Mewn araith ysbrydoledig yn adeilad yr Hafod yn Wrecsam, soniodd Jack am ei amser ei hun yn Cambria, a ymunodd fel myfyriwr 14 oed ar lwybr dysgu yn y gwaith yn 2008, cyn ennill Gwobr Cyswllt Ysgolion yn 2010 a mynd ymlaen i fod yn brentis peirianneg talentog.

“Wyth mlynedd yn ôl, roeddwn i’n falch o ennill Gwobr Prentis y Flwyddyn Coleg Cambria, a Jason Mohammad oedd y siaradwr gwadd!” meddai Jack, o Gei Connah.

“Efallai nad Jason mohona’i, ond mae’n anrhydedd dilyn yn ôl ei draed a chael cyflwyno’r gwobrau heno.”  

Aeth ymlaen i gymeradwyo gwerth prentisiaethau a dysgu yn y gwaith, gan ddiolch hefyd i Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol Technoleg, Peirianneg ac Adeiladu, am ei gefnogaeth.

“Nid yw gyrfaoedd bob amser yn dilyn llwybr syth wrth gwrs, ac allwch chi ddim bob amser ragweld pa droeon y byddwch yn eu cymryd ar hyd y ffordd,” meddai Jack. 

“Er enghraifft, rydw i’n beiriannydd ymchwil a datblygu hyfforddedig oedd yn gweithio mewn diwydiant lleol, ond rwy’n sefyll o’ch blaen heno fel Aelod o’r Senedd – a wir i chi, pan wnes i gwblhau fy mhrentisiaeth, allwn i ddim fod wedi rhagweld hynny.”

Ychwanegodd: “Wrth i chi gymryd y camau nesaf yn eich gyrfa, fe wyddoch nad yw’r rhain yn amseroedd hawdd. Rydyn ni fel cymdeithas yn wynebu cyfres o heriau digynsail – anghydraddoldeb, effaith tlodi, byd gwleidyddol ansefydlog ac argyfwng yr hinsawdd, i enwi dim ond rhai.

“Efallai nad yw’n teimlo fel hyn eto, ond mae gennych chi’r atebion i’r heriau hyn. 

“Gallwch chi adeiladu a dylunio’r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion cynaliadwy i helpu i fynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawdd. Gallwch chi atgyweirio’r genhedlaeth nesaf o geir trydan; helpu i adeiladu busnesau sy’n cyflogi pobl yn eu cymunedau wrth dyfu’r economi leol – ac yn bwysicaf oll, gallech chi fod y genhedlaeth nesaf o arweinwyr sy’n mynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu ni’n uniongyrchol.

“Beth bynnag rydych chi’n dewis ei wneud, rydw i am i chi fod yn feiddgar ac yn uchelgeisiol. Pan fydd cyfleoedd yn codi, peidiwch â phetruso – cydiwch ynddyn nhw a gwnewch y gorau ohonyn nhw.”

Atgyfnerthwyd y meddyliau hynny gan Nick, a ddiolchodd i Jack am ei eiriau caredig a’i gyngor i’r myfyrwyr. 

“Daeth Jack i’r coleg yn 2008 ac roedd yn amlwg ar unwaith fod ganddo’r agwedd chwilfrydig, benderfynol honno o astudio mewn maes technegol,” meddai Nick.

“Aeth ymlaen i rownd derfynol y prentis blwyddyn gyntaf gorau yng ngwobrau MAKE UK cyn cael ei ddewis yn ddiweddarach yn Ddysgwr Peirianneg Gweithgynhyrchu’r Flwyddyn. Yn anhygoel, dyma un o’r gwobrau y gwnaeth eu cyflwyno ar y noson. 

“O beirianneg i’w swydd bresennol fel gwleidydd blaenllaw o Ogledd Cymru, rydym yn diolch iddo am ei gefnogaeth i’r coleg a’r myfyrwyr ac yn falch iawn o bopeth y mae wedi mynd ymlaen i’w gyflawni.”

Ychwanegodd Pennaeth Cambria, Sue Price: “Diolch i Jack am gyflwyno’r gwobrau a llongyfarchiadau i’n holl enillwyr gwobrau dysgu yn y gwaith am eich llwyddiannau anhygoel yn ystod eich cyfnod gyda’r coleg.

“Mae ein cysylltiadau â busnes a diwydiant yn tyfu’n gryfach bob blwyddyn, a bob blwyddyn mae ein prentisiaid yn parhau i greu argraff gyda’u sgiliau a’u talent – da iawn i chi i gyd.”

Am restr lawn o’r enillwyr, ewch i www.cambria.ac.uk/studentawards2022

Got a question?

Here’s how you can get in touch

Contact us

Email

Follow us

Got a question?

Here’s how you can get in touch

Contact us

Email

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.