Daeth mwy na 200 o fyfyrwyr, busnesau ac ymwelwyr i Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy ar gyfer dathliad sgiliau a pheirianneg o’r radd flaenaf

Cafodd yr Arddangosfa Sgiliau Gweithgynhyrchu Digidol gyntaf ei chynnal yn Medru – Y Ffatri Sgiliau a chroesawodd goreuon diwydiant y DU. Yn eu plith nhw oedd cwmnïau fel Universal Robots, Manchester Metrology, Alpha 3 Manufacturing, KUKA, Innovative Physics, Broetje Automation, RARUK Automation, Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC Cymru), Croft Additive Manufacturing Ltd, WHM-Robotics, Omnia-NW Ltd, […]

More than 200 students, businesses and visitors descended on Coleg Cambria Deeside for a cutting-edge celebration of skills and engineering

The inaugural Digital Manufacturing Skills Expo was held at Medru – The Skills Factory and welcomed the cream of UK industry. Among them were companies such as Universal Robots, Manchester Metrology, Alpha 3 Manufacturing, KUKA, Innovative Physics, Broetje Automation, RARUK Automation, Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC Cymru), Croft Additive Manufacturing Ltd, WHM-Robotics, Omnia-NW Ltd, Mark 3D Ltd, […]

Wheels are in motion for the return of a popular family fun day

The second Bersham Wheels event takes place at Coleg Cambria’s Bersham Road site in Wrexham from 10am to 3pm on Saturday July 9. Many of the region’s top car, scooter, and motorcycle organisations will be in attendance, as well as enthusiasts displaying their own impressive vehicles. Karl Jackson, Assistant Principal for the Institute of Technology, said: […]

Bydd diwrnod hwyl i’r teulu poblogaidd yn dychwelyd yn ôl eleni

Bydd ail ddigwyddiad Olwynion Ffordd y Bers yn cael ei gynnal ar safle Ffordd y Bers Coleg Cambria yn Wrecsam o 10am tan 3pm ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf. Bydd sawl sefydliad ceir, sgwteri, a beiciau modur blaenllaw y rhanbarth yn bresennol, yn ogystal â phobl sydd â diddordeb yn y maes a fydd yn arddangos […]

A former college student now treading a successful career in politics returned to celebrate the success of work-based learners and apprentices at an annual awards ceremony

Alyn and Deeside MS Jack Sargeant was special guest at Coleg Cambria’s Student Awards, where he handed out prizes to 29 winners in a range of categories, from Engineering and Construction to Childcare and Business Administration. During an inspirational speech at the Hafod building in Wrexham, Jack reflected on his own time at Cambria, which […]